k s logo main
Психотерапія
Indyvidualna terapiya z doroslym A sm 2

Психотерапія

Ми використовуємо сучасні доказові психотерапевтичні підходи, застосовуючи їх у відповідності до рекомендацій протоколів, зокрема КПТ (когнітивно-поведінкову терапію), схема-терапію, EMDR (метод десенсибілізації та репроцесуалізації травми рухом очей), ЕФТ (емоційно-фокусована терапія пар), майндфулнес-втручання, техніки танцювально-рухової та творчих методів терапій та ін. Ми намагаємося у кожному випадку забезпечити оптимальний підбір методу та фахівця задля ефективної допомоги.
Ми використовуємо сучасні доказові психотерапевтичні підходи, застосовуючи їх у відповідності до рекомендацій протоколів, зокрема КПТ (когнітивно-поведінкову терапію), схема-терапію, EMDR (метод десенсибілізації та репроцесуалізації травми рухом очей), ЕФТ (емоційно-фокусована терапія пар), майндфулнес-втручання, техніки танцювально-рухової та творчих методів терапій та ін. Ми намагаємося у кожному випадку забезпечити оптимальний підбір методу та фахівця задля ефективної допомоги.

Принципи психотерапевтичної допомоги

Позитивне батьківство, досвід безпечної прив’язаності між батьками та дитиною є неймовірно важливі для плекання її особистісного розвитку, соціальної та емоційної компетентності, психологічної стійкості. Тож ми прагнемо максимально підтримувати батьків у цій важливій їх функції турботи та виховання дітей. Ми проводимо просвітницькі, навчальні активності, а також безпосередньо консультуємо батьків у моделі короткотермінового консультування щодо типових питань виховання.

Доказові методи

У “Колі сім’ї” ми віддані принципу науковообґрунтованої, ефективної допомоги. Ми не є прихильниками і не є центром якогось одного методу – ми відкриті до використання тих підходів, які працюють, які мають доведені докази ефективності. Ми орієнтуємося на рекомендації сучасних міжнародних протоколів і при кожному розладі застосовуємо підхід, що має потенціал бути найбільш дієвим.

Партнерські стосунки

Для нас психотерапія – це спільна подорож. У цій подорожі є дуже важливі узгоджені цілі, продуманий оптимальний маршрут (терапевтичний план), активна роль пацієнта (за вас ніхто не зможе зробити кроків) та підтримка терапевта – як гіда, як тренера, як партнера у цій подорожі зцілення. І звісно в основі цієї подорожі є стосунок – прийняття, поваги, розуміння. Ми плекаємо і бережемо цей стосунок.

Індивідуальний підхід

Ми пропонуємо психотерапевтичну допомогу лише після ретельного обстеження. У процес обстеження залучені наші лікарі-психіатри для того, щоби цілісно оцінити ситуацію, встановити за наявності відповідний медичних діагноз, оцінити покази до застосування інших втручань (наприклад, ліків). І лише на основі даних обстеження ми можемо сказати, чи є покази до психотерапії, якого методу і тоді працювати над побудовою відповідного індивідуального плану допомоги.

Комплексний план

У багатьох випадках потрібна не лише психотерапія, а скоординований багатокомпонентний план – він може включати окрім індивідуальної терапії, ще й сімейну, медикаментозне лікування, логопедичну та педагогічну допомога та ін. Ми працюємо на основі біопсихосоціальної моделі і мультидисциплінарна команда наших фахівців орієнтована на забезпечення цілісного плану допомоги.

Методи, які ми використовуємо

  • КПТ (когнітивно-поведінкова терапія)
  • Схема-терапія
  • Майндфулнес
  • EMDR (метод десенсибілізіації травми рухом очей)
  • Емоційно-фокусована терапія пар
  • Сімейна ігрова терапія фокусована на прив’язаність
  • Танцювально-рухова та творчі методи терапій
  • Відеотренінг спілкування
  • Та інші

Попри те, що ми використовуємо різні методи та підходи – без сумніву, КПТ є нашим основним методом. І це не дивно, адже КПТ є основним рекомендованим сучасними протоколами методом психотерапевтичного лікування психічних розладів у дітей, молоді, дорослих. Ефективність КПТ є доведеною у лікуванні тривожних розладів, депресії, ПТСР та багатьох інших. Працюючи під навчально-методичним супроводом Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії, ми хочемо сприяти якісному розвитку даного методу в Україні та його доступності потребуючим людям.

simeyna terapiya222 2048x2048 1

З турботою про усіх членів родини

simeyna terapiya222 2048x2048 1
Ми надаємо психотерапевтичну допомогу дітям та молоді – в контексті родини та із залученням рідних. Ми допомагаємо дорослим та особам літнього віку. Ми працюємо при потребі з подружніми парами та цілою родиною у форматі сімейної терапії. Ми створили окремі спеціалізовані “клініки” та команди, які спеціалізуються у роботі з відповідними віковими категоріями та специфічними розладами та проблемами. Ми гнучко поєднуємо формати – індивідуальний, сімейний, груповий – для реалізації оптимальної допомоги.

Командний підхід

Якість наших послуг визначається нашою командною моделлю праці, якістю освіти наших фахівців, їх акредитацією згідно міжнародних стандартів, а також безперервним професійним розвитком та супервізійним супроводом. Командний підхід дає нам можливість разом робити значно більше, ніж кожен окремо. Насамперед тому, що в команді фахівці можуть спеціалізуватися у певних методах та проблемах – відповідно є можливість оптимального підбору фахівця. В команді ми можемо реалізовувати скоординовані комплексні плани допомоги, де потрібно поєднання кількох методів і видів послуг. В команді можемо разом вчитися, збагачуючись досвідом один одного та крокуючи разом дорогою професійного розвитку. В команді можемо турбуватися один про одного, даючи таку важливу емоційну підтримку, яка є захистом від вигорання, та плекаючи особистісний зріст кожного члена команди. В нашій команді – наша сила…

Етична практика

Психотерапія можлива лише в контексті довіри. Основою довіри є відчуття безпеки, яке іде з чутливої, свідомої етичної позиції психотерапевта. Це про первинність інтересів пацієнта та про принцип “не нашкодь”. Про відповідальність за якісну допомогу та про чесну, прозору комунікацію. Про увагу до питань конфіденційності та безпеки. Повагу та культуральну чутливість. Та багато інших важливих питань. Етично правильні рішення не завжди прості – але вони принципово основоположні і ми усією командою пильнуємо наш “етичний камертон”. А нашим “компасом” є Етичні стандарти Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, до якої ми усі належимо.

Узгоджений процес

Ми пояснюємо процес терапії: чому саме цей метод, який механізм його дії та очікувана ефективність при тому чи іншому розладі. У дусі партнерства узгоджуємо цілі, план, імовірну тривалість допомоги. Для нас є важливо теж, щоби сам порядок надання психотерапевтичної допомоги був чітким, зрозумілим та погодженим: часові та фінансові умови, розподіл відповідальності, межі конфіденційності, принципи дії в кризі та ін.

ks img 86

З турботою про доступність психотерапії

ks img 86

Ми свідомі, що цінність, а відтак вартість якісної психотерапії є високою. Водночас ми вболіваємо, щоби ефективна спеціалізована психотерапевтична допомога була доступна потребуючим того людям – зокрема зараз у контексті війни особам, що пережили психотравмуючі події, втратили рідних, дім та ін. Саме тому ми організували гуманітарну ініціативу, в межах якої за підтримки доброчинців та благодійного фонду “Коло сім’ї”, ми можемо усією командою центру надавати відповідні спеціалізовані послуги потребуючим того особам безкоштовно чи по системі соціальних знижок.

uicbt logo

Якість освіти - якість допомоги

uicbt logo

Якість нашої допомоги визначається якістю освіти наших фахівців. А наша освіта здобута в Українському інституті когнітивно-поведінкової терапії, який реалізує акредитовані за міжнародним стандартом навчальні програми у КПТ, схема-терапії та інших підходах. УІКПТ є нашим стратегічним партнером та забезпечує навчально-методичний супровід команди та програм центру. Наша праця і розвиток тісно пов’язані, оскільки майже усі наші працівники є випускниками освітніх програм Інституту, а наші провідні фахівці – його супервізорами та викладачами.

Формати надання психотерапії

ks img png 27

Індивідуальний

Ви працюєте з терапевтом наодинці. Максимальна зосередженість на ваших індивідуальних цілях та роботою над їх досягненням. Може поєднуватися з іншими форматами – для прикладу індивідуальна терапія та терапія для подружньої пари.

ks img 63

Парний

Застосовується насамперед тоді, коли основна робота зосереджена на подружніх стосунках. Наша модель парної терапії базована на методах ЕФТ, КПТ та схема-терапії.

ks img 66

Сімейний

Робота з усією родиною (батьками, дітьми, часом і бабусями та дідусями і т.д.). Дуже часто є основою у роботі з дітьми та молоддю, оскільки власне батьки є ключовими особами, а робота над стосунками в родині вимагає участі та активної праці усіх її членів.
ks img 118

Груповий

Особливо цінний можливістю обміну досвідом у групі, взаємною підтримкою, спільним навчанням. Дозволяє збагатитися досвідом інших людей, що прямують дорогою зцілення. Веде до побудови та зміцнення соціальних зв’язків, можливостей досліджувати себе у стосунках інших, практикувати комунікативні навики.

ks img 53

Психотерапія онлайн

ks img 53
Ми надаємо очну психотерапевтичну допомога, але теж працюємо і у моделі телеклінічних послуг – ми свідомі, що онлайн-формат уможливлює ефективну допомогу для багатьох осіб, які за інших обставин не змогли б її знайти поруч. Ми використовуємо сучасні технологічні можливості та рекомендовані практики для телеклінічних послуг, щоби забезпечити їх конфіденційність та ефективність – наша ціль зробити їх такими ж “живими” та ефективними, як і очні.
ks img 63

Психотерапевтичний "інтенсив"

ks img 63

За наявності виражених проблем та форм розладів ми інколи застосовуємо режим інтенсивної щоденної терапії – зазвичай в межах одного-трьох тижнів. Цей режим не заміняє звичної терапії у щотижневому форматі, а посилює її, збільшуючи “дозу”. У окремих випадках лікування обсесивно-компульсивного розладу, хронічних форм тривожних розладів, ПТСР та інших проблем даний підхід може бути особливо ефективним.

Як відбувається психотерапія?

Ми свідомі, що цінність, а відтак вартість якісної психотерапії є високою. Водночас ми вболіваємо, щоби ефективна спеціалізована психотерапевтична допомога була доступна потребуючим того людям – зокрема зараз у контексті війни особам, що пережили психотравмуючі події, втратили рідних, дім та ін. Саме тому ми організували гуманітарну ініціативу, в межах якої за підтримки доброчинців та благодійного фонду “Коло сім’ї”, ми можемо усією командою центру надавати відповідні спеціалізовані послуги потребуючим того особам безкоштовно чи по системі соціальних знижок.

Спершу - обстеження

Психотерапевтична допомога базується на результатах цілісного обстеження. У більшості випадків у процес обстеження включені лікарі-психіатри для забезпечення точної діагностики та призначення при потребі фармакотерапії. Після обстеження ми представляємо його результати, а також можливі шляхи допомоги на основі рекомендацій доказової медицини.

Узгодження цілей та плану

Тоді ми узгоджуємо цілі терапії та пояснюємо можливий терапевтичний план. Ми обов’язково пояснюємо детально, як працює даний вид терапії при даному розладі/проблемі, яка рекомендована частота та орієнтовна тривалість, а також очікувану ефективність.

Активна участь

Процес терапії передбачає активну участь пацієнта – по суті ми вчимо бути “сам собі терапевт”. Сесії є місцем реалізації та навчання терапевтичних технік. Водночас після кожної сесії можуть бути завдання для самостійного роботи – і часто вони є основними рушіями змін. Ми вчимо застосування терапевтичних техніки самодопомоги у щоденному житті.

Співпраця

В процесі терапії ми очікуємо партнерської співпраці між терапевтом та пацієнтом. У такій команді кожен має важливу роль – терапевт є експертом у сфері психічного здоров’я – він організовує терапевтичний процес, застосовує та навчає технік, підтримує. Роль пацієнта ж є робити відповідні кроки на дорозі та бути творцем змін у власному житті.

Організація в часі

Частота і тривалість терапії залежать від наявних проблем та необхідного об’єму роботи для їх подолання. У багатьох випадках терапія може бути відносно короткою: 8-16 сесій. Водночас при ряді стійких тривалих розладів та порушень особистісного розвитку вона може тривати рік, два та більше. Частота, як правило один-два рази у тиждень. По мірі наближення до завершення терапії частота стає меншою.

Залучення рідних

В процесі допомоги дітям та молоді, а часто теж і дорослим особам, ми залучаємо до допомоги рідних. При роботі з дітьми це є зрозуміли, адже батьки відіграють ключову роль у підтримці та допомозі у подоланні труднощів. При роботи з дорослими це теж може бути не менш важливим – адже сім’я людини, її найближчі рідні та друзі можуть бути джерелом безцінної підтримки; бути помічниками на дорозі зцілення та змін…

Які цілі психотерапії?

Подолання існуючих розладів та проблем

Зрозуміло, це первинна ціль – подолати депресію, зцілити ПТСР, вирішити проблеми у стосунках і т.д. Для багатьох розладів у сфері психічного здоров’я психотерапія, зокрема КПТ є дієвим, ефективним методом терапії.

Попередження рецидивів

Для нас важливо не лише подолати розлад, але виробити навики і розробити систему запобігання рецидивам, усунути за можливості фактори, що створюють ризик для цього.

Зміцнення резилієнтності (психологічної стійкості)

Ми зосереджені загалом на підтримці розвитку навиків, що формують психологічну стійкість особи. Ми свідомі, випробування є неминучою частиною життя, тож уміння проходити крізь них, зберігаючи психічне здоров’я та особистісну цілісність, є важливим завданням для усіх на.

Плекання особистісного розвитку, щасливого та змістовного життя

Ми націлені не лише на те, щоби здолати розлади, але допомогти особі зростати особистісно, знаходити свої цінності, ставати творцем щасливого життя, реалізовувати себе у праці, стосунках та інших сферах. Ми використовуємо модель “позитивно-орієнтованого” підходу.

ks img 88

Життя – це подорож… І одна з найцікавіших вимірів цієї подорожі – це внутрішня подорож. Ми переконані, що досвід зцілення розладів, подолання труднощів, може вести до важливих відкриттів, особистісного зросту, поглиблення стосунків. І це наша найважливіша ціль у психотерапії – щоби врешті ми змогли зростати внутрішньо, актуалізувати свій потенціал, прожити щасливе, змістовне, плідне життя у глибоких стосунках з близькими людьми…

Запис на прийом

Виберіть філію:

Запис на консультацію у Львові

Пн-Пт 10:00-17:00

Запис на консультацію у Києві

для дитини/підлітка:

Пн-Пт 10:00-18:00

для дорослої особи:

Пн-Пт 09:00-17:00

Запис у телеклініку

Пн-Пт 10:00-17:00