k s logo main
ks img 14

Проблеми та розлади сну

Якісний і достатній сон є важливою потребою нашого організму. Сон важливий для відновлення тіла, роботи імунної системи, а також для належної праці нашого мозку та психічного функціонування. Сон є особливо важливим в дитинстві та молодому віці, оскільки в цей час організм росте, відбувається теж інтенсивне навчання, психологічний розвиток. Втім сон є не менш важливим також на усіх етапах життя, адже від нього великою мірою залежить наше функціонування вдень, наше фізичне та психічне здоров'я.
Якісний і достатній сон є важливою потребою нашого організму. Сон важливий для відновлення тіла, роботи імунної системи, а також для належної праці нашого мозку та психічного функціонування. Сон є особливо важливим в дитинстві та молодому віці, оскільки в цей час організм росте, відбувається теж інтенсивне навчання, психологічний розвиток. Втім сон є не менш важливим також на усіх етапах життя, адже від нього великою мірою залежить наше функціонування вдень, наше фізичне та психічне здоров'я.

Тому так важливо турбуватися про якісний сон, а в разі наявності проблем у даній сфері чи розладів сну – вчасно звернутися за допомогою – адже більшість порушень піддаються ефективній терапії.

Симптоми і види проблем та розладів сну

Нижче наводиться перелік поширених проблем та розладів сну у дітей та молоді – з ними ми найчастіше працюємо в програмі терапії розладів сну в “Колі сім’ї”. Втім ми також допомагаємо щодо розладів сну у дорослих – зокрема тих видів, де основним рекомендованим втручанням є когнітивно-поведінкова терапія, а саме – безсонням та розладами циркадного ритму сну. Окрім згаданих нижче розладів, існує також цілий ряд інших, більш рідкісних розладів сну – синдром «неспокійних ніг», розлади сну пов’язані з диханням та інші, які можуть потребувати поглибленого обстеження та терапії у спеціалізованих центрах лікування розладів сну.

Труднощі з вкладанням дитини до сну

Проявляються тим, що дитина протестує і відмовляється іти спати або ж дитина лягає під тиском батьків, але як тільки з’являється можливість встає і йде бавитися чи робити щось інше. Такого роду проблеми є поширені у дітей, які загалом мають протестну поведінку/непослух, мають трудність «переключатися» з одного виду діяльності на іншу, легко «перезбуджуються».

Труднощі із самостійним засинанням та сном

Є поширеною проблемою, при якій дитина відмовляється засинати сама і потребує батьків, щоби її «приспали». А якщо будиться вночі і батьків нема поруч – то відчуває страх, кличе батьків або ж іде до них, бо інакше не зможе заснути.

Недостатній сон

Є поширеною проблемою у підлітковому віці, коли з одного боку зростає навчальне навантаження, є чимало стресів, з іншого – є трудність відірватися від «гаджетів», соціальних мереж та вчасно лягти спати. Якщо недосипання має хронічний характер, то воно може вести до порушення пам’яті, уваги, здатності вчитися, а також до порушень настрою, емоційної регуляції, самоконтролю, фізичного та психічного здоров’я. Частим проявом недостатнього сну внаслідок пізнього засинання (про яке батьки можуть бути теж несвідомі) можуть бути значні труднощі розбудити дитину вранці та денна сонливість. Проблема недостатнього сну є також поширеною проблемою дорослих. З огляду на об’єм обов’язків і дефіцит часу не дивно, що багато дорослих хочуть “зекономити” на сні – втім, якщо депривація сну стає хронічним явищем – це є вкрай небезпечно…

Нічні жахи

Проявляються сильним криком дитини посеред сну. При цьому дитина може сидіти в ліжку, виглядати переляканою, мати відчинені очі, але водночас не реагувати на запитання і бути недоступною контакту. Спостерігаються симптоми активації симпатичної нервової системи (часте дихання, розширення зіниць, прискорене серцебиття, потовиділення та ін.). За якийсь час дитина може прийти до свідомості і почати реагувати на батьків, але при цьому не пам’ятає, щоби їй щось снилося. Нічні жахи є поширеною проблемою, виникають у фазі глибокого сну, можуть бути час від часу в усіх дітей, особливо в часи стресу, перезбудження, недосипання. У більшості випадків не потребують лікування і минають самі. Водночас, якщо вони є часті, необхідно звернутися за фаховою допомогою.

Страшні сновидіння

Характеризуються тим, що дитина будиться посеред сну, плаче і є переляканою. При цьому вона розповідає про те, що їй снився страшний сон, може переказати його, і реагує на батьків, піддається на їх заспокоєння. Страшні сновидіння є поширеною проблемою і можуть траплятися у дітей і дорослих час від часу. Водночас, якщо вони є часті, викликають дистрес, необхідно звернутися за фаховою допомогою.

Безсоння

Про безсоння ідеться тоді, коли є стійке поручення сну, яке проявляється трудністю засинання, нічними пробудженнями з проблемою заснути або ж ранніми пробудженнями з відповідним відчуттям невиспаності та наслідками цього вдень (труднощі з концентрацією уваги, навчанням, емоційною регуляцією та ін.). Безсоння може бути самостійним розладом, а може бути супутньою проблемою при інших психічних (депресія, тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад) та соматичних розладах.

Сомнабулізм (сноходіння)

Проявляється тим, що дитина в часі сну ходить. Попри те, що очі дитини можуть бути відкриті, вона не вступає в контакт з батьками, а радше те, що робиться, відбувається на «автопілоті». Сомнабулізм також пов’язаний з активацією автоматичних підкіркових програм у фазі глибокого сну і є проявом незрілості мозкових механізмів регуляції фаз сну. До сомнабулізму є генетична схильність. Водночас він може посилюватися/виникати в періоди стресу. З віком, у великій частині випадків, сомнабулізм минає без лікування. Втім за наявності повтоних епізодів сомнабулізму у дитини рекомендовано звернутися за фаховою допомогою.

Нічний енурез

Проявляється сечопусканням в часі сну. Вважається розладом, коли повторні епізоди сечопускання (не спричинене іншим соматичним захворюванням) тривають у дитини, якій уже є понад п’ять років. Переважно нічний енурез є генетично обумовленим і пов’язаний зі схильністю мозку до надто глибокого сну та відповідно втратою нічного контролю над рефлексом сечопускання. Потребує належного медичного обстеження та лікування, яке переважно є поведінковим. Водночас з віком і дозріванням мозку у більшості дітей відбувається спонтанне одужання.

Нарколепсія

Проявляється приступами сильної сонливості вдень з раптовим засинанням (навіть, посеред активності). Приступи можуть супроводжуватися епізодами катаплексії (раптової втрати м’язевого тонусу), які часто можуть бути асоційовані з сильною емоцією (наприклад, радістю, сміхом). Для осіб з нарколепсією можуть бути також характерні яскраві сновидіння на межі переходу зі свідомості в сон (так звані гіпнагогічні галюцинації). А також «сонний параліч» – короткий період після пробудження, коли неможливо порухати тілом. Нарколепсія є біологічним розладом пов’язаним з порушенням механізмів регуляції переходу між фазами сну.

Гіперсомнія

Є одним з розладів сну і характеризується надмірною сонливістю вдень, попри достатній нічний сон. При гіперсомнії загальна тривалість сну суттєво перевищує норму і водночас є відчуття недостатнього сну, виражена денна сонливість.

Розлади циркадного ритму сну

Проявляється зсувом ритму сну – дитина чи підліток або змістили ритм або в бік дуже пізнього засинання і прокидання, або ж навпаки дуже раннього засинання і прокидання.

Бруксизм

Проявляється скреготанням зубами в часі сну. Є ще одним розладом, що проявляється вмиканням автоматичних підкіркових програм (у даному випадку руху зубами) у фазі глибокого сну.

Розуміння розладів сну та рекомендації протоколів

Проблеми та розлади сну можуть мати комплексні причини і механізми розвитку. У їх походженні частково може грати роль генетичний фактор (зокрема, щодо енурезу, сомнабулізму, нарколепсії). Частина проблем може бути пов’язана з характеристиками середовища, режимом сну в родині, реакцією батьків на поведінку дитини. Частина може провокуватися стресовими подіями, мати зв’язок з психотравмуючим досвідом, з супутніми психічними розладами (зокрема тривожними, депресією, посттравматичним стресовим розладом). Частина проблем може бути частиною нормального розвитку і минати без втручань (наприклад, страшні сновидіння типово бувають час від часу і в дітей, і в дорослих). Частина потребувати консультування батьків щодо організації режиму сну, поведінкової корекції, а при розладах сну у дорослих – впровадження належних стратегій гігієни сну. Інші розлади сну можуть вимагати психотерапевтичної допомоги (для прикладу, когнітивно-поведінкова терапія є рекомендованим методом лікування розладу безсоння як у дітей та молоді, так і дорослих), інші – медикаментозної терапії (наприклад, нарколепсія). Окремі розлади сну потребують поглибленої діагностики у спеціалізованих центрах з реєстрацією фаз сну, активності мозку в часі сну (полісомнографія) і планування комплексного плану допомоги. При терапії окремих розладів можуть застосовуватися спеціальні пристрої – для прикладу, одним з ефективних сучасних методів лікування нічного енурезу є використання спеціального пристрою, що перериває сон в разі сечопускання та відповідно «перепрограмовує» режим сну, запобігаючи надто глибокому сну та втраті контролю над сечопусканням.

У будь-якому випадку, за наявності стійких проблем та розладів сну у дітей, молоді, дорослих важливо звернутися за фаховою допомогою для організації належної діагностики та терапії.

Програма допомоги у "Колі сім'ї"

У центрі «Коло сім’ї» діє спеціалізована програма допомоги дітям, молоді, дорослим з розладами сну, яка ґрунтується на рекомендаціях сучасних міжнародних протоколів. Програма пропонує такі методи допомоги:

  • Комплексне обстеження, представлення інформації та узгодження плану допомоги
  • Консультування батьків та спільну розробку стратегії поведінкових втручань щодо проблем та розладів сну у дітей та молоді
  • Якщо потрібно – когнітивно-поведінкову терапію для дітей, молоді, дорослих
  • Якщо потрібно – медикаментозну терапію, застосування спеціальних пристроїв та ін.
  • Якщо потрібно – при складних формах розладів сну – скерування в спеціалізовані центри для поглибленої діагностики та терапії

Запис на прийом

Виберіть філію:

Запис на консультацію у Львові

Пн-Пт 10:00-17:00

Запис на консультацію у Києві

для дитини/підлітка:

Пн-Пт 10:00-18:00

для дорослої особи:

Пн-Пт 09:00-17:00

Запис у телеклініку

Пн-Пт 10:00-17:00