k s logo main
ks img 12

Розлади спектру аутизму

Розлади спектру аутизму (РСА) – це широкий спектр різних форм розладів, об’єднаних спільними характеристиками, а саме: труднощами у побудові соціальних стосунків, спілкуванні та особливою стереотипністю поведінки. Поняття спектру підкреслює, що діти з РСА можуть дуже відрізнятися один від одного характером і ступенем вираженості симптомів, їх динамікою в ході розвитку. Розлади спектру аутизму належать до розладів психологічного розвитку – вони обумовлені специфічністю будови та функціонування центральної нервової системи.
Розлади спектру аутизму (РСА) – це широкий спектр різних форм розладів, об’єднаних спільними характеристиками, а саме: труднощами у побудові соціальних стосунків, спілкуванні та особливою стереотипністю поведінки. Поняття спектру підкреслює, що діти з РСА можуть дуже відрізнятися один від одного характером і ступенем вираженості симптомів, їх динамікою в ході розвитку. Розлади спектру аутизму належать до розладів психологічного розвитку – вони обумовлені специфічністю будови та функціонування центральної нервової системи.

Сучасні дослідження та наукові напрацювання дають нам можливість набагато краще розуміти аутизм та застосовувати втручання, що дозволяють сприяти розвитку дитини, її соціалізації, навчання та реалізації себе у цьому світі.​

Симптоми РСА

Нижче наводяться найбільш типові симптоми розладів спектру аутизму. Утім, їхня наявність не обов’язково означає діагноз аутизму у дитини, ці симптоми можуть бути обумовлені іншими розладами чи можуть бути частиною нормального розвитку. Наявність аутизму може встановити лише компетентна команда фахівців на основі ретельного обстеження.

 • Дитина рідко встановлює зоровий контакт або робить це у незвичний спосіб (наприклад, дивиться на вас скоса чи дивиться наче крізь вас).
 • Виявляє значно менше цікавості, ніж очікувалося б, до того, що відбувається навколо.
 • Переважно бавиться сама, перебуває наче у своєму власному світі.
 • Дитина не наслідує ігри інших дітей, поведінки батьків.
 • Виявляє відсутність інтересу до гри з однолітками.
 • Дитина починала говорити, а потім перестала.
 • Не реагує на прості вказівки, на звернену до неї мову – при тому, що поведінка в інших ситуаціях вказує на те, що у дитини немає проблем зі слухом.
 • Розвиток мовлення дитини не відповідає вікові.
 • Механічно повторює почуті слова, наприклад, висловлювання з телепрограм. Повторює їх багаторазово.
 • Не використовує жестів, міміки при спілкуванні.
 • Повторює у відповідь останні слова речень, звернених до неї.
 • Надмірно боїться різких звуків (наприклад, шуму порохотяга), часто закриває при цьому долонями очі, вуха.
 • Не любить, щоби до неї торкалися, обіймали, гладили по голові.
 • Дитина має стереотипні рухи, наприклад, клацання пальцями, крутіння головою, розгойдування.
 • Протестує проти змін у навколишньому середовищі чи в способі життя (наприклад, проти зміни меблів у помешканні чи зміни маршруту, яким ходить у садочок).
 • Дитина надмірно захоплюється числами, датами, окремими предметами, якоюсь однією темою.
 • Любить крутитися на місці чи захоплюється предметами, що крутяться.
 • Має обмежене коло уподобань, наприклад, любить бавитися лише одним (часто незвичним) предметом, часто і багаторазово складає в ряд свої іграшки і т.п.
 • Дитину важко зупинити, відволікти від одноманітних, повторюваних дій.
 • Прив’язується до незвичних речей, любить бавитися стрічками, камінцями, паличками чи волоссям і т.п.
 • Потребує точного дотримання встановлених ритуалів, різко реагує на будь-які зміни, наприклад, наполегливо вимагає дотримуватись однакової послідовності дій, купуючи щось у крамниці, або ж їсти лише з певного посуду; одягатися тільки у визначений одяг, ходити тільки визначеним шляхом тощо.  

Сучасне наукове розуміння

Причини розладів спектру аутизму лежать у порушенні функцій та взаємодії певних структур мозку, що відповідають за інтеграцію та синтез інформації (як тієї, що надходить із різних сенсорних каналів, так і спеціально мови та соціальних стимулів), а також мереж мозку, які відповідають за організацію поведінки загалом і соціальної зокрема. Сьогодні на основі наукових досліджень ми можемо з достатньою певністю сказати, що основними тут є генетичні чинники та у частині випадків фактор органічного ураження центральної нервової системи. Попри наявність порушень функціонування цих систем мозку важливо усвідомлювати, що мозок має потенціал до навчання і застосування спеціальних методик дозволяє дітям з РСА розвиватися у кожній з цих сфер. В залежності від форми РСА та застосування відповідних програм допомоги цей розвиток може бути більший чи менший, але він однозначно є можливий для усіх дітей!

Рекомендації протоколів

Згідно сучасних протоколів допомоги основою допомоги дітям з РСА є реалізація програми компексних втручань, яка насамперед базується на застосуванні методик розвитку соціальних навичок, мовлення та корекції поведінки. Ця програма включає в себе проведення педагогічних та логопедичних занять за спеціальними методиками, націленими на розвиток мовлення, спілкування, соціальних навичок та когнітивних функцій. Важливу роль відіграє також робота психолога, спрямована на розвиток комунікативних вмінь та зменшення поведінкових проблем шляхом застосування методів поведінкової терапії та відповідних методик тренінгу соціальних навичок як в контексті взаємодії з рідними, так і ровесниками.

Усі ці методики звичайно втілюються у тісній співпраці з батьками у контексті соціально-психологічного супроводу сім’ї. Так само надзвичайно важливим є з відповідного віку підбір для дитини оптимальної навчальної програми, інтеграції в освітню програми та забезпечення належного супроводу та програми в закладах освіти.

В залежності від індивідуальних характеристик, форми розладу спектру аутизму, супутніх проблем окремим особам з РСА можуть бути показані додаткові втручання: сенсорна інтеграція, заняттєва терапія, когнітивно-поведінкова терапія, медикаментозна та ін.

Застосування ліків не є основою лікування розладів спектру аутизму і може бути показано лише окремим дітям за наявності специфічних проблем чи супутніх розладів.

Програма допомоги у "Колі сім'ї"

В центрі “Коло сім’ї” функціонує спеціалізована програма допомоги дітям, молоді та дорослим з розладами спектру аутизму, яка базується на сучасних міжнародних протоколах. Ми багато років займаємося проблемою РСА, ініціювали ряд соціальних проектів у даній сфері, проводимо чисельні навчання фахівців, видали книгу про РСА. Формат допомоги передбачає як надання регулярного супроводу дитині та родині у формі індивідуальних та групових занять, так і 5-10 денних інтенсивів, що включають до 4 годин індивідуальних занять щоденно.

Програма допомоги включає в себе наступні основні науковообгрутновані методи допомоги:

 • Комплексне обстеження, представлення інформації та узгодження плану допомоги
 • Індивідуальні логопедичні та педагогічні заняття
 • Сімейна ігрова терапія, тренінг реципрокної взаємодії
 • Інтерактивний відеотренінг спілкування
 • Поведінкова терапія та психологічний супровід батькам
 • Групові заняття скеровані на розвиток комунікативних та соціальних навичок
 • При потребі – індивідуальна когнітивно-поведінкова терапія (для молоді з високофункціональним аутизмом)
 • Психологічний супровід щодо застосування відповідних поведінкових втручань та методик навчання у закладах освіти
 • «Батьківська школа» – програма групових занять для батьків дітей з РСА
 • Медикаментозна терапія (за наявності показів)

Інформаційні ресурси для батьків

Вебінари на тему розладу спектру аутизму

Запис на прийом

Виберіть філію:

Запис на консультацію у Львові

Пн-Пт 10:00-17:00

Запис на консультацію у Києві

для дитини/підлітка:

Пн-Пт 10:00-18:00

для дорослої особи:

Пн-Пт 09:00-17:00

Запис у телеклініку

Пн-Пт 10:00-17:00