k s logo main

Дисграфія

Оля Британ-Сепик

Дисграфія – стійкий розлад письма, який не пов`язаний із незнанням граматичних правил. Основною характеристикою дисграфії є значні труднощі в написанні. Почерк нерозбірливий, букви часто важко розпізнати.

Червоні прапорці дисграфії:

 • труднощі у співставленні символу зі звуком
 • неправильне написання слів:
 • написання однакових слів по-різному в одному тексті
 • перемішування/пропуск окремих букв або складів у слові
 • труднощі у розбірливому написанні, записуванні за вчителем, веденні конспекту, швидкому списуванні з дошки
 • постійно зміна розміру букв, дитина ніби «не бачить» межі лінійок у зошиті
 • спотворення структури речення:
 • написання всіх слів злито, без інтервалів
 • недостатність або взагалі відсутність пунктуації
 • часті помилки, навіть там, де не має сумнівів у написанні слова
 • заміна літер на схожі за звучанням
 • вимова букв без помилок, але неправильно написання, пропуск м’якості приголосних або ж додавання непотрібних букв на письмі
 • труднощі диференціації звуків на письмі за протилежними рядами: шиплячі- свистячі (ш-с, ж-з, ч-ц), глухі-дзвінкі (п-б, т-д, с-з, х-г)
 • неправильна вимова звуків, які дитина записує на аркуші так, як і говорить
 • недостатня сформованість зорового аналізу й синтезу
 • складність розрізнення деталей, елементів літер
 • недописування ліній, елементів букв, пропуски з’єднань при подібності літер
 • дзеркальне написання букв
 • неправильне вживання відмінкових закінчень, помилки трапляються не тільки у важких особливих випадках відмінювання іменників, але й у простих відмінкових формах
 • неправильне вживання іменників (замість однини часто вживають множину і навпаки)
 • труднощі при узгодженні іменників з прикметниками (помилки узгоджені в роді, відмінку, числі)
 • пропуски і заміни прийменників
 • плутання ліво-право, схід-захід, верх-низ
 • складнощі у підбиранні правильних слів, складнощі з організацією ідей
 • складнощі у самостійному пошуку помилок у слові чи «створенні» слова з певних букв (анаграми)
 • відсутність великої букви на початку речення, крапки – наприкінці
 • нема відчуття і труднощі з подвоєнням літер і вживання апострофа

Проаналізувавши, не менше 5 диктантів й не менше 5 текстів для списування, можемо говорити про ймовірність дисграфії. Важливо пам’ятати, що письмові роботи мають бути зроблені протягом не одного дня й мати певну систематичність помилок й труднощів.

Також запропонуйте дитині такі завдання:

 • знайти помилку у реченні, словах (наперед вами підготовлені);
 • знайти заховані букви у таких випадках: літери намальовані одна на одній, букви написані дзеркально й правильно, розгубились у просторі на картинці чи аркуші);
 • скласти з анаграми (переставлені літери у словах) слово. Наприклад, з «ілот» скласти слова «тіло», «літо».

Якщо ви помічаєте червоні прапорці дисграфії й запропоновані вище завдання викликають труднощі, то рекомендуємо звернутись до фахівця й перевірити рівень сформованості фундаментальних навичок для оволодіння письмом.

«Фундаметом» для формування навичок письма є:

 • Сформоване мовлення, що відповідає віку дитини.
 • Розвинена просторова орієнтація.
 • Достатній розвиток дрібної моторики.
 • Достатній розвиток просторових уявлень.
 • Здатність до зорового сприйняття, аналізу та синтезу.
 • Здатність до абстрактного мислення.
 • Достатня саморегуляція.

 

Запис на прийом

Виберіть філію:

Запис на консультацію у Львові

Пн-Пт 10:00-17:00

Запис на консультацію у Києві

для дитини/підлітка:

Пн-Пт 10:00-18:00

для дорослої особи:

Пн-Пт 09:00-17:00

Запис у телеклініку

Пн-Пт 10:00-17:00